Spolupráce

Kromě skautských středisek z okresu spolupracujeme a pořádáme společné akce se skauty ze Vsetína.
Taktéž pomáháme s pořádáním akcí (Bambiriáda, Lanování v parku, Odlétáme na prázdniny) tábornickému klubu KLETR, za což máme možnost si půjčit velké množství jejich vybavení.
Dále dlouhodobě spolupracujeme s občanským sdružením Spolek přátel slivovice Staré Město.
Od Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o. máme v nájmu loveckou chatu Hubertku.
Za dlouholetou podporu pak děkujeme hlavně městu Staré Město a rodičům.
Comments