Roverský kmen SMRK

Ačkoliv je skauting zaměřený převážně na děti, i jejich vedoucí se musí bavit a přiznejme si, kdo se občas rád nevrací do dětských let? Staroměstský roverský kmen (SMRK) sdružuje starší členy střediska a pořádá pro ně akce (od "dětinských" až po ty intelektuálně náročnější). Nicméně heslo roverů je "Sloužím" a tedy se jeho členové podílejí na přípravě či organizaci akcí pro mladší členy nebo jsou jinak prospěšní nejen středisku.

Spolu se SMRKem úzce souvisí Klub přátel skautingu, ze kterého SMRK vzešel. Ten zahrnuje neskauty - naše kamarády, přítele, přítelkyně a protějšky všeho druhu, kteří nás v naší činnosti podporují a kteří se také rádi zúčastní nějaké akce nebo pomůžou s její přípravou.

Napsali o nás:
Staroměstské noviny - Pomoc knihovně při pořádání Noci s Andersenem 05/2010, Účast na Staroměstkém dni 07/2010, Otevření výstavy k 10 letům obnoveného působení ve Starém Městě 11/2009
Slovácký deník - Účast na skautském zimním vaření 12/02/2012, Pomoc KLETRu s lanovými překážkami na Bambiriádě 25/05/2008Salaš ‎(13.-15. dubna 2012)‎


Comments