I. výzva – ŽEBŘÍK


TYP VÝZVY: fyzická, týmová

PRO KOHO: 5-ti členná skupina

PROSTŘEDÍ: ideálně venkovní

MATERIÁL: 3 metry dlouhý žebřík (ne dvoják)

ČASOVÁ NÁROČNOST: 10 min.

ZADÁNÍ: Ve skupině 5 lidí postavte žebřík na vhodném pevném místě tak, aby stál kolmo k zemi. Překonávání žebříku bude probíhat štafetově. Přelézá vždy 1 člen a to klasicky – po jedné straně nahoru, po druhé zase dolů. Ostatní mezitím žebřík drží a zajišťují bezpečnost přelézajícího. V momentě, kdy se přelézající dotkne opět země, může nastoupit 2. soutěžící. Výsledkem výzvy je celkový čas celého týmu (tj. 5 soutěžících), kteří štafetově přelezou žebřík.

- Na trénování máte libovolný počet pokusů. Ostrý pokus ovšem POUZE JEDEN! Jeho výsledný čas nám zašlete.

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLU DBEJTE NA BEZPEČNOST VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH!!!

TERMÍN ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ:
30. listopad 2012 na roverske.klani(a)gmail.com
Comments