Jezevci jsou dnes rádcovskou družinou.
Členové se věnují vedení svých družin a občas se zapojují do aktivit Smrku.
Proto jezevec nemá čas k existenci vlastní.


ačkoli nyní... přichází odjinud a z jiné doby Nový Roverský Program

archiv
buchty
9.2.