Naše projekty

Celé naše středisko se samozřejmě nevěnuje pouze aktivitám pro děti, ale máme i "projekty" s širším zaměřením.
Předně se snažíme opravit a zvelebit svou stávající klubovnu U Čerťáku. Projekt Nová klubovna je dlouhodobým, finančně a časově nejnáročnějším projektem, který nám v cíli poskytne větší a příjemnější prostory pro činnost ve Starém Městě.

Další ze zálib, která se stala i náplní činnosti střediska je cyklistika. Zkratka Salaška, ač žije již samostatným životem, stále potřebuje údržbu, a úklid.

Dále pak spravujeme a pronajímáme 2 skautské základny. V létě je to tábořiště na Držkové a celoročně potom lovecká chata Hubertka.
Comments